Spreekuren/afspraak maken – Huisartsenpraktijk Het Wolderwijd – Zeewolde

Welkom

Praktijk Boersma/Stam is gesloten wegens vakantie

Van maandag 13 mei t/m vrijdag 17 mei 2024

Voor levensbedreigende spoed belt u altijd 112.

Voor hulp bij medische klachten die niet kunnen wachten tot na de vakantie is er een waarneemregeling volgens onderstaande letterverdeling:

Begint uw
achternaam
met de letter:
Dan belt u met: Tel.nr:
A t/m B Pr. Pereira 036 303 1666
C t/m G Pr. Steijn 036 522 2225
H t/m K Pr. Het Wolderwijd, vdn Brakel 036 522 2444
L t/m P Pr. Bongers 036 521 5334
Q t/m S Pr. Knies 036 522 2278
T t/m Z Pr. Karman 036 522 4633
Voor spoed ’s avonds, ’s nachts (17.00-08.00), in het weekend en 2e Pinksterdag belt u met de HAP te Harderwijk
tel. 085 -77377371

 

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk het Wolderwijd.

Onze praktijk bestaat uit Praktijk Stam/Boersma, waar mw. Stam en mw. Boersma uw huisarts zijn en Praktijk van den Brakel, waar dhr. van den Brakel uw huisarts is.

De praktijk is open voor inschrijvingen van nieuwe patiënten.

Spreekuren/afspraak maken

Aanwezigheid Artsen

Dokter van den Brakel

maandag t/m donderdag 8:00-17:00 en vrijdagochtend

Dokter Stam

Dinsdag 8:00-19:00 en woensdag 8:00-17:00

Dokter Boersma

Maandag 8:00-19:00, donderdag en vrijdag 8:00-17:00

 

Telefonisch afspraak maken:
Als u ons belt krijgt u de assistente aan de lijn. Zij zal u vragen naar uw klachten en u advies geven of zo nodig samen met u een afspraak inplannen op het spreekuur. Mocht u vanwege de ernst van de klachten niet in staat zijn op het spreekuur te komen dan kan de dokter een visite afleggen.

De assistente is getraind in het uitvragen en inschatten (triageren) van uw klachten. Zij zal u dus vragen stellen om in te schatten of het nodig is om een afspraak te maken en zo ja op welke termijn. Daarbij maakt zij een inschatting of uw klachten binnen een gewoon consult van 10 minuten besproken kunnen worden of dat er een lang consult van 20 minuten voor ingeroosterd moet worden. Ook als u meerdere klachten heeft schat de assistente in hoeveel tijd daarvoor nodig is. Het kan daarom zijn dat er meerdere afspraken gemaakt moeten worden om voldoende tijd te hebben om die klachten te bespreken. Het is goed voor u te weten dat de assistente net als de dokter een geheimhoudingsplicht heeft. Dat wat u met haar bespreekt zal nooit zonder uw toestemming aan derden meegedeeld worden.

 

Online afspraak maken:
Voor het maken van online afspraken moet u een account aanmaken. U kunt uitsluitend voor uzelf een account aanmaken, het is dus niet mogelijk om voor een ander gezinslid een afspraak te maken met uw account. Deze moet op zijn beurt zelf een eigen account aanmaken. Er is in het rooster een beperkt aantal plaatsen voor het online inboeken van afspraken. U kunt uw afspraak alleen tot drie werkdagen ervoor inboeken. Reden hiervoor is dat er op deze manier geen doktersassistente is die de ernst en urgentie van uw klachten kan beoordelen. Het is dan ook uitdrukkelijk niet de bedoeling om online afspraken te maken voor klachten waarvan u denkt dat de dokter u op korte termijn moet zien. In dat geval of bij twijfel kunt u veel beter de doktersassistente bellen.

Ook moet u zelf een inschatting kunnen maken of de klachten in 10 minuten besproken kunnen worden. Het is in het huidige systeem (nog niet) mogelijk om een lang consult in te plannen. Dat betekent dat u alleen voor 1 vraag een afspraak maken kunt. Indien u dus meerdere klachten heeft bel dan met de assistenten.

U zult zeker een lang consult nodig hebben voor meerdere klachten, langdurige onduidelijke klachten zoals vermoeidheid, benauwdheids-  en buikklachten en voor psychische klachten. In dat geval kunt u beter telefonisch een afspraak maken.

Afspraak afzeggen/vergeten:
Wij willen u vragen om indien u verhinderd bent dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Het liefst de dag voor de afspraak en anders indien het echt een onverwachte goede reden betreft om 8.00 uur op de dag van de afspraak. Zo kunnen andere patiënten nog gebruik maken van een de betreffende plek op het spreekuur.

Het kan een keer gebeuren dat u per ongeluk een afspraak vergeet. Dat kan iedereen overkomen. Indien u echter meerdere malen niet op een afspraak verschijnt zonder af te bellen zullen we u hiervoor een consult in rekening brengen. Dit consult wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed, u zult dus zelf moeten betalen.