Artsen – Huisartsenpraktijk Het Wolderwijd – Zeewolde

 

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk het Wolderwijd.

Onze praktijk bestaat uit Praktijk Stam/Boersma, waar mw. Stam en mw. Boersma uw huisarts zijn en Praktijk van den Brakel, waar dhr. van den Brakel uw huisarts is.

De praktijk is open voor inschrijvingen van nieuwe patiënten.

Artsen

Uiteraard kunt u voor veel vragen bij de huisarts terecht. Of dit nou psychische of lichamelijke klachten betreft. Wat minder mensen weten is dat veel kleine ingreepjes ook door de huisarts gedaan kunnen worden. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

Verwijderen van:

Moedervlekken, goedaardige gezwellen, maar ook kleine oppervlakkige vetbulten of atheroomcystes (verstopte talgklieren).

Plekjes op de huid veroorzaakt door zonschade kunnen we verwijderen dmv cryotherapie (bevriezing)

Inbrengen/verwijderen van spiraaltjes (zowel mirena als koperspiraaltje)

Corticosteroidinjecties

Behandeling van ingegroeide teennagels.

Bovenstaande behandelingen vallen, indien door de huisarts verricht, onder de basisverzekering. U hoeft dus geen eigen risico te betalen.

Palliatieve zorg/euthanasie
Op een bepaald moment kan er sprake zijn van een situatie waarbij behandelen met uitzicht op genezing niet meer mogelijk is. Vanaf dat moment spreekt men van de palliatieve fase. In deze fase zullen wij u zo goed mogelijk proberen te begeleiden met vragen over wenselijke of juist onwenselijke behandelingen en uw klachten  behandelen met als doel uw lijden te verlichten.

Er zullen vaak meerdere mensen betrokken zijn bij u. Meestal wordt de zorg door het ziekenhuis overgedragen aan de huisarts maar in veel gevallen zal er sprake zijn van nauw overleg met de specialist uit het ziekenhuis. Er kan thuiszorg aangevraagd worden en in Zeewolde is er ook een specialistisch team van wijkverpleegkundigen die bij u thuis alle verpleegkundige handelingen kunnen verrichten waarmee wij samenwerken

Voor vragen rondom het levenseinde kunt u terecht via de volgende link: https://thuisarts.nl/levenseinde

Alle artsen binnen onze praktijk staan open voor euthanasie. Dit houdt echter niet in dat het in alle gevallen mogelijk is. Euthanasie is voor zowel de patiënt als de dokter een bijzonder verzoek. Een arts moet voldoen aan (juridische en medische) zorgvuldigheidseisen. Daarnaast moet hij of zij er zelf ook achter kunnen staan. Indien u vragen hebt over euthanasie kunt u zich altijd tot ons wenden.

Niet iedere huisarts in Zeewolde doet Euthanasie. Dat is geen reden om over te stappen naar een praktijk met dokters die dit wel doen. In het geval dat uw eigen dokter het niet voor u kan doen zal hij of zij u begeleiden in de laatste levensfase en zorgen dat er indien aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan wordt er een andere dokter bereid gevonden wordt om de Euthanasie te verrichten.

Voor vragen over Euthanasie kunt u terecht via de volgende link:

https://thuisarts.nl/levenseinde

Lees ook:

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/09/thuis-sterven-ik-had-geen-idee-a1595045